Afiş tasarımı; ticari afişler, kültürel afişler ve sosyal afişler olmak üzere üç ana kategoriye ayrılabilir. İnsanları bir ürün ya da hizmet hakkında bilgilendirmek amacıyla kullanılan bir iletişim materyalidir. Herhangi bir ürün ya da hizmet için afiş tasarımı gerçekleştirilebileceği gibi; festival, konser, konferans gibi organizasyonlar için veya sosyal bir mesaj vermek için de gerçekleştirilebilir.

Reklam afişleri bir ürünün tanıtımında kullanılmak üzere hazırlanır içerisinde tanıtımı yapılacak ürün ile dikkat çekici içerikleri barındırır, bunlar kısaca fiyat vurgusu, ürünü farklı kılan yönler ve tanıtımı yapılacak ürün özelliklerini içermektedir. Tasarımı başarılı kılabilecek ve bu duruma etki edebilecek birden fazla faktör vardır. Ana hedef her zaman dikkat çekmek ve farkındalık uyandırmaya yönelik olur. Bunun için tasarımda kullanılan metin, fotoğraf, tipografi, renk seçimi tasarımın görsel kalitesi önemli bir alanı oluşturmaktadır. Vurgulanacak metin kısa öz ve anlaşılır netlikte olmalıdır bu sayede izleyiciyi net ve çabuk bilgilendirmiş olunur. Afiş Tasarım çok fazla yazı içeren tasarımlar fazla yoğun ve karmaşık gözükmeye neden olacağından istenilen geri dönüşü sağlamayabilir ve başarılı olmayan tasarımlar kategorisinde yer alabilirler. Kültürel ve etkinlik afişleri festival, konser, tiyatro, sergi, spor gibi etkinlikler için hazırlanan ve kullanılan çalışmalardır. Afiş tasarımında en önemli ve üzerinde durulması gereken özellik farkındalık uyandırabilmesi ve dikkat çekebilme kavramıdır.