Bursa Matbu Evrakları kaliteli kağıtlar üzerine istediğiniz renkler de hazırlıyoruz. Otomatik baskı makinelerimiz de kullanacağınız evraklar için en uygun gramaj kağıt kullanılarak fatura, irsaliye, sürekli form ve tahsilat makbuzu gibi ürünleri sizlere sunuyoruz.

Sürekli form denilen ; kenarları delikli , çok nüshalı (otokopili denilen ve üzerine yazıldıkları bilgileri alt kopyalara geçiren) veya tek yapraktan oluşan ve  nokta baskılı yazıcıdan çıktı alınmasını sağlayan formlar , yazışma evrakları , hazır dilekçe taslakları , optik okuyucuların okuduğu ve üzerlerinde spesifik (özel) bilgilerin olduğu özel optik formlar, rutin işlerde kullanılan sipariş formları , ambar formları , ürün formları , çeşitli ürün kılavuzları , belge ve bilgileri tasnifleme ve muhafaza etmeye yarayan dosyalar , kurumsal itibarı yansıtan ve yapılan işe önem katan katılım sertifikaları , başarı sertifikaları , çeşitli bilgilerin tek alanda görülebildiği kartlar , etiket çeşitleri , alındı belgesi , izin belgesi gibi çeşitli belgeler , önemli belgelerin uzun süre muhafazasında kullanılan ve yırtılması zor astarlı evrak zarfları , arşiv dosyaları , medikal dosyalar , hasta dosyaları , kurumsal kimliğiniz yansıtan sunum dosyaları , firma – şirket dosyaları , adisyonlar, çeşitli bilgilerin bulunduğu işlerinizi kolaylaştıran fişler , kantar fişleri  ve benzeri tüm basılı evrakları örnek gösterebiliriz.