Fatura, irsaliye faturası, sevk irsaliye belgesi, gider pusulaları, perakende satış fişleri, serbest meslek makbuzları, reçeteler, taşıma irsaliyeleri, toplu taşıma irsaliyeleri, günlük müşteri listeleri, dip koçanlı yolcu taşıma biletleri, yolcu listeleri, müstahsil makbuzları, dip koçanlı giriş biletleri, dip koçanlı perakende satış fişleri, ambar tesellüm fişleri, adisyon tipi perakende satış fişleri, döviz satım belgeleri, döviz alım belgeleri, sigorta komisyon gider belgeleri, ödünç sözleşmeleri, özel faturalar, fatura ve çekler, yolcu biletleri, sigorta poliçesi, ek belgeler veya zeyil name adı verilen belgeler, orman kooperatif ödeme cetvelleri, giriş biletleri, adisyon bilgi formları ve tutanaklar, kıymetli maden satım belgeleri, kıymetli maden alım belgeleri gibi…